Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych - 5.04.2023

"Oto dzień, który uczynił Pan: radujmy się w nim i weselmy" (Ps 118 [117], 24).

Tymi słowami wyraża Kościół swą radość paschalną przez całą oktawę wielkanocną. Codziennie w ciągu tej oktawy trwa ten Jeden Dzień, który uczynił Pan. Dzień, który jest dziełem Bożej mocy objawionej w Zmartwychwstaniu Chrystusa. Zmartwychwstanie jest początkiem nowego Życia i nowego Czasu. Jest początkiem nowego Człowieka i nowego Świata. Jan Paweł II, Rzym 9.04.1980 r.

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem 5 kwietnia odbyło się Misterium Męki Pańskiej z Janem Pawłem II. Uczniowie z klas od 6 do 8 wcielili się w role poszczególnych postaci Drogi Krzyżowej Chrystusa. Misterium rozpoczęło się od Dialogu Arcykapłanów i Wieczernika i poprzez poszczególne sceny młodzi aktorzy ukazali wydarzenia związane z Męką Chrystusa, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Uczniowie pod kierunkiem ks. katechety Łukasza Turzyńskiego, który wcielił się w postać Jezusa, starali się ukazać wydarzenia paschalne – męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Inscenizacja miała na celu przygotować duchowo zarówno aktorów jak i widzów do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Po zakończeniu Misterium dzieci i młodzież zaprezentowały fragmenty nauczania św. Jana Pawła II, wybrane utwory poetyckie, oraz fragment homilii, którą papież wygłosił w Sandomierzu 12 czerwca 1999 r. Również szkolny chórek pod kierunkiem pani Agnieszki Banaś swoim śpiewem podkreślił papieski wymiar wydarzenia. Dekoracje do spektaklu przygotowała pani Marta Markowska, nad obsługą techniczną czuwali uczniowie z klasy 8-ej. Na zakończenie Pani Dyrektor Lucyna Pizun podziękowała wszystkim aktorom za wprowadzenie w charakter Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Obecny na Misterium ks. Dziekan Dekanatu Rudnickiego a zrazem Proboszcz parafii ks. Stanisław Czachor poprzez życzenia i dobre słowo wyraził wszystkim głęboką wdzięczność.

Michał Łańczak
Krzysztof Świeca