DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
w roku szkolnym  2021/2022

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu podstawa prawna: art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245), w związku  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) - § 11ge.

 

14.10.2021 – Dzień Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15.10.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11.2021 – Święto Odzyskania Niepodległości, dzień wolny

12.11.2021 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

23.12.2021 – 2.01.2022 – zimowa przerwa świąteczna

6.01.2022 – święto Trzech Króli -dzień wolny

7.01.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.02.2022 – 27.02.2022 – Ferie zimowe

14.04.2022 – 19.04.2022 – wiosenna przerwa świąteczna

02.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2022 – święto Konstytucji 3 Maja

24.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

25.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

26.05.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych – egzamin ósmoklasisty

16.06.2022 – Boże Ciało

17.06.2022 – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

24.06.2022 – uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

W  sytuacjach związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii innych organów szkoły może wprowadzić zmiany w zakresie dni wolnych od zajęć edukacyjnych.