DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem mieści się w jednym budynku.
  2. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Szkolnej oraz od ulicy Kończyckiej. Do wejścia głównego prowadzą schody z podjazdem dla niepełnosprawnych i bez systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście drugie od strony ul. Kończyckiej nie dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
  3. Przed szkołą przy ulicy Szkolnej znajduje się parking z niewyznaczonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Istnieje również możliwość parkowania na ulicy Kończyckiej i ulicy Szkolnej.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. Budynek szkoły jest budynkiem trzypoziomowym, w którym znajduje się świetlica, stołówka, kuchnia, sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna oraz szatnie, pomieszczenia administracyjne i socjalne. W piwnicy znajduje się kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. Na pierwszym poziomie znajdują się dwie sale do zajęć edukacyjnych, świetlica z jadalnią, kuchnia ze zmywalnią i zapleczem, szatnia, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,  toalety dla personelu oraz uczniów, pomieszczenie socjalne pracowników obsługi i archiwum. Na poziomie drugim znajdują się dwie łazienki dla uczniów, gabinet higieny szkolnej, pomieszczenia do zajęć edukacyjnych, biblioteka, izolatorium. Na poziomie trzecim znajdują się dwie łazienki, gabinet pedagoga szkolnego, sala gimnastyczna, pomieszczenia do zajęć edukacyjnych.
  6. Przy sali gimnastycznej znajdują się toalety oraz prysznice.
  7. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma informacji głosowych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na parterze znajduje się częściowe oznaczenie kontrastowe dla osób słabowidzących.
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data publikacji: 2021-02-25, data aktualizacji: 2021-02-25