GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2021/2022

ŚWIETLICA
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6.30-8.45
G. Koszałka

6.30-8.00
A. Błaż

6.30-8.45
G. Koszałka

6.30-8.45
G. Koszałka

6.30-8.00
G. Koszałka

11.30-16.00
G. Koszałka

11:35 - 12:35
A. Banaś

12:40 - 15:00
A. Grzybowska

11.30-16.00
G. Koszałka

12:00 - 15:00
M. Uldynowicz

14:20 - 15:00
A. Banaś

11.30-16.00
G. Koszałka

12:30 - 15:00
A. Banaś

13:30 - 16:00
A. Błaż

12:50 - 13:50
M. Uldynowicz

11.30-16.00
G. Koszałka

13:30 - 15:10
A. Grzybowska

12:40 - 13:30
A. Banaś

14:20 - 15:00
A. Banaś

11.30-16.00
G. Koszałka

12:40 - 15:00
A. Banaś

12:00 - 16:00
M. Uldynowicz