23 listopada odbyły się zebrania z Rodzicami. Korzystając z okazji wszyscy wychowawcy zapoznali Rodziców z problemem priorytetowym w ramach Szkoły Promującej Zdrowie - nadmiernym hałasem w czasie przerw i zajęć lekcyjnych. Przedstawiono przyczyny problemu i propozycję rozwiązania.

 

Problem priorytetowy w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie - nadmierny hałas w czasie przerw i zajęć lekcyjnych

 

W wyniku przeprowadzonych ankiet okazało się że uczniowie, nauczyciele, pracownicy uważają iż w szkole na przerwach panuje nadmierny hałas. Uczniowie zachowują się niewłaściwie- krzyczą, biegają, przepychają się, potrącają się.

Przyczyny główne istnienia problemu:

- duża liczba uczniów skupionych na wąskich korytarzach,

- chęć rozładowania nadmiernej energii,

- wzajemne przekrzykiwanie się,

-  słuchanie w domu głośno muzyki bądź słuchanie przez słuchawki douszne,

Propozycje rozwiązania problemu:

- rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu,

- kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole,

- edukacja społeczeństwa ( dzieci i ich rodziców, dziadków) w zakresie wpływu hałasu na zdrowie i układ nerwowy człowieka ,

- propozycje gier i zabaw sprzyjających ciszy podczas przerw ,

 - stworzenie strefy ciszy,

- motywowanie uczniów do cichszych zachowań w czasie przerw i zajęć lekcyjnych,

- ustalenie zasad zachowania się w czasie przerw.

 

Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo. Łatwo wywnioskować, że częste przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.

Wpływ hałasu na zdrowie

Hałas jest szkodliwy dla zdrowia; stały i uciążliwy hałas męczy nas psychicznie i fizycznie, pogarsza nasze samopoczucie. Głośne dźwięki mogą nie tylko przeszkadzać w spokojnym śnie i uniemożliwić odpoczynek, ale uporczywy i uciążliwy hałas może również osłabić naszą koncentrację, wyzwolić agresję.
Pod wpływem hałasu rośnie napięcie nerwowe. Hałas jest jednym z czynników stresowych, który działa na organizm człowieka poprzez uwalniane w organizmie substancje chemiczne. Jedną z nich jest adrenalina (hormon strachu, walki, ucieczki), która uwalnia glukozę z wątroby, umożliwia uwolnienie kwasów tłuszczowych z ich zapasów w tkance tłuszczowej, po to by stanowiły źródło energii dla pracy mięśni. Ponieważ jednak człowiek nie ucieka, glukoza i kwasy tłuszczowe nie ulegają spaleniu w mięśniach. Niespalone metabolity zmieniają się w cholesterol, który odkłada się na ściankach naczyń krwionośnych. Stąd już tylko krok do nadciśnienia, zawału serca lub udaru mózgu. Lekarze już dawno stwierdzili korelację między zawałami serca a natężeniem hałasu.

Reasumując hałas na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. Podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat hałasu i jego negatywnego wpływu na układ nerwowy i słuch jest koniecznym wstępem do działań zwalczających zjawisko hałasu w szkole.