Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem zaprasza do składania ofert na wyposażenie kuchni szkolnej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dyrektor szkoły Lucyna Pizun

 

  1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
  2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  3. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
  4. Umowa


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY