Samorząd Uczniowski razem z p. Anetą Dziurdź stworzył kodeks zachowań uczniów podczas przerw. Pomysł został zaczerpnięty z Internetu, ale same podpunkty zostały zmodyfikowane według norm  i zasad obowiązujących w naszej szkole. Każda klasa otrzymała taki kodeks, a wychowawcy przeprowadzili pogadanki z uczniami podczas zajęć.  Uczniowie maja możliwość poczytania takiego powiększonego kodeksu na przerwach, gdyż znajduję się on na każdym piętrze naszej szkoły.

ABC zachowania się uczniów podczas przerw….

 1. Nie wybiegaj z klasy, nie biegaj po korytarzu.
 2. Ustaw się przed klasą po usłyszeniu dzwonka.
 3. W czasie przerwy, o ile pozwoli pogoda, możesz przebywać na placu szkolnym pod opieką nauczyciela.
 4. Po szkole chodź tylko w obuwiu zmiennym.
 5. Nie maluj po ścianach i niczego nie przyklejaj.
 6. Nie bij i nie popychaj kolegów i koleżanek.
 7. Nie używaj wulgarnych słów.
 8. Nie graj w piłkę na korytarzu.
 9. Nie niszcz sprzętu i dekoracji.
 10. Nie używaj telefonów lub innych sprzętów elektronicznych.
 11. Nie siadaj na parapetach.
 12. Nie krzycz, nie piszcz, nie gwiżdż, nie pluj.
 13. Nie wchodź do szatni bez pozwolenia nauczyciela dyżurującego.
 14. Dbaj o porządek, wrzucaj śmieci do kosza.
 15. Nie przebywaj w toalecie bez potrzeby, zakręcaj kran, nie niszcz urządzeń sanitarnych.
 16. Nie opuszczaj terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela.
 17. Unikaj niebezpiecznych zabaw lub gier, czy też sytuacji w szkole i na boisku, które mogą  w konsekwencji prowadzić do groźnych urazów.
 18. Reaguj na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania i zgłaszaj natychmiast nauczycielowi dyżurującemu.

Pamiętaj uczniu!

Kodeks

Przerwa jest po to, abyś mógł:

 1. Odpocząć
 2. Pospacerować
 3. Porozmawiać z kolegami i koleżankami
 4. Zjeść śniadanie
 5. Poczytać czasopisma, książki w bibliotece szkolnej